Pilna servisa grāmatvedības apkalpošana

"Raning" piedāvātie grāmatvedības pakalpojumi palīdzēs Jūsu uzņēmumam sakārtot visus ar dokumentu apriti un maksājumiem saistītos jautājumus ar iespējami mazākiem izdevumiem. Kvalitatīvi grāmatvedības pakalpojumi ir ieguldījums nākotnē. 

 • Grāmatvedības dokumentu apstrāde
 • Darba algu aprēķins
 • Algu sarakstu sagatavošana
 • Pamatlīdzekļu uzskaite
 • Operatīvā pārskata sagatavošana bankai
 • Ikmēneša pārskatu sagatavošana Valsts ieņēmumu dienestam
 • Pārskatu sagatavošana Centrālās statistikas pārvaldei
 • Iekšējo atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai

Uzticot grāmatvedības uzskaiti mums:

 Jums nevajadzēs iekārtot darba vietu savam grāmatvedim, 

 ietaupīsiet uz tehniskā aprīkojuma un inventāra rēķina, 

 kā arī nevajadzēs iegādāties grāmatvedības programmas un licences. 

SIA "Raning" profesionāļu komanda regulāri apgūst jaunas zināšanas un seko likumdošanas izmaiņām, lai nodrošinātu uzņēmumiem un privātpersonām kvalitatīvas konsultācijas finanšu un grāmatvedības jautājumos.

Uzņēmumiem un privātpersonām

 • grāmatvedības politikas izstrāde;
 • ienākošo un izejošo dokumentu apstrāde;
 • avansu norēķinu, kases dokumentu, saimnieciskās darbības žurnālu aizpildīšana;
 • atskaišu sagatavošana un nosūtīšana VID elektroniski;
 • likvidācijas bilanču sastādīšana.

Gada pārskatu sagatavošana

 • bilances posteņu inventarizācija;
 • debitoru un kreditoru norēķinu salīdzināšana; 
 • nodokļu maksājumu salīdzināšana ar VID datiem; 
 • pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins;
 • uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošana un nodokļa avansa maksājumu aprēķins.

Konsultācijas un atbalsts

 • uzņēmuma interešu pārstāvēšana attiecībās ar Valsts ieņēmumu dienestu un citām valsts uzraudzības institūcijām;
 • konsultācijas, dibinot uzņēmumu, un pirmreizējā uzņēmuma reģistrācija VID;
 • fizisko personu ieņēmumu deklarāciju sagatavošana un pārstāvība VID;
 • pārmaksāto nodokļu atgriešana.

Cenas

Grāmatvedības pakalpojumu cenu nosaka apstrādājamo dokumentu skaits mēnesī. Pakalpojumu izmaksas:

 • uzņēmumiem - sākot no EUR 50 mēnesī;
 • pašnodarbinātām personām - sākot no EUR 35 mēnesī. 

Lai precizētu izmaksas tieši Jūsu uzņēmumam un vienotos par Jums vispiemērotāko pakalpojumu paketi, lūdzu, sazinieties ar mūsu speciālistu.

Pieteikt bezmaksas konsultāciju

Finanšu analīze

Finanšu analīze ir nākamais solis uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanā un naudas plūsmas organizācijā. Tās mērķis ir noteikt Jūsu uzņēmuma finanšu stāvokli šobrīd un identificēt iespējas pilnveidot esošās finanšu vadības metodes, uzlabojot Jūsu uzņēmuma finanšu stāvokli nākotnē.

 • Nosakām finanšu resursu izmantošanas efektivitāti,
 • aprēķinām iespējamo finanšu rezultātu prognozi,
 • sniedzam ieteikumus finanšu situācijas uzlabošanai.
Pieteikt bezmaksas konsultāciju

Nodokļu konsultācijas

Nodokļu konsultāciju jomā sniedzam plašu atbalstu uzņēmumiem un privātpersonām.


Populārākie jautājumi nodokļu jomā, par ko konsultējam:

 • PVN piemērošana un PVN aplikšanas kārtība,
 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
 • VSAOI piemērošanas prasības,
 • mikrouzņēmuma nodokļa piemērošana.

Lai konsultētu Jūs pēc iespējas kvalitatīvāk, aicinām tikties klātienē. Jūs saņemsiet detalizētas atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kā arī papildus bezmaksas konsultācijas internetā pēc tikšanās.

Pieteikt bezmaksas konsultāciju

Klientu vērtējumi un atsauksmes

Grāmatvedības pakalpojumi tiek sniegti kvalitatīvi. Atsaucīgi un zinoši darbinieki, pretimnākoša biroja vadītāja. Operatīvi tiek sniegtas nepieciešamās konsultācijas.

SIA ''Picērija", Jēkabpils

Ļoti izpalīdzīgi grāmatveži, kuriem var zvanīt jebkurā dienaksts laikā, vienmēr uzklausīs un izpalīdzēs.

SIA "MS Delfi'', Baldone

Ir daudz grāmatvežu, kuri dara savu darbu, bet tādu, kas to dara profesionāli ir maz. SIA ''Agro Ance'' ir tādus atradusi.

SIA "Agro Ance", Aknīste

Ar SIA "I.R. Grāmatvedības birojs" sadarbojos principā jau no paša dibināšanas datuma, par šīs firmas saņemtajiem pakalpojumiem varu teikt tikai labus vārdus. Vienmēr visas atskaites nodotas laikā, vienmēr tieku laicīgi brīdināta par pienākušajām vēstulēm, jebkurā brīdi var pajautāt jebkuru grāmatvedības dokumentu no sistēmas. Īpaši varu uzslavēt direktori Ingu, kura periodiski mācās visu jauno, ir lietas kursā par visiem jaunajiem likumiem unizmaiņām. Vēlos arī pieminēt to, ka mans bizness atrodas Rīgā, un "Raning" - Jēkabpilī, bet tas nemaz netraucē mums ļoti veiksmīgi sadarboties.

SIA "IM Sili", Rīga